· Winterbar POLAR ·

 

 

Op heden gesloten. Blijf ons volgen via sociale media.

· Partners & Sponsors ·

Zonder hen was Winterbar Polar niet mogelijk. We willen hen dan ook extra bedanken.

· Ons huisreglement ·

Gelieve onderstaande huisregels te respecteren in en rond Winterbar Polar.

Honden of andere huisdieren niet toegelaten.
Nultolerantie op vlak van drugs, wapenbezit en discriminatie.
Winterbar Polar serveert geen alcohol aan minderjarigen.
Winterbar Polar behoudt zich het recht iemand toegang te weigeren tot het domein.
Winterbar Polar behoudt zich het recht iemand te verwijderen van het domein indien deze persoon de sfeer verstoort.
Personen die in het verleden moeilijkheden hebben veroorzaakt in andere horecagelegenheden, worden niet toegelaten.
Winterbar Polar is voorzien van de nodige bewaking en zal niet twijfelen deze in te schakelen wanneer nodig.
Het is niet toegestaan om met meerdere personen één toiletruimte te gebruiken.
Denk aan de buren! Bij het verlaten van Winterbar Polar gebeurt dit in stilte en rust.
Bestuur geen auto indien je alcohol hebt gedronken.
Wees respectvol voor de omgeving en de bewoners. Afval hoort in de vuilnisbak.
Matig uw snelheid bij het toekomen of verlaten van het domein.
Zonder bevestiging door Winterbar Polar is het niet toegestaan om promotie te voeren, dit zowel binnen als buiten het domein. Promotieactiviteiten omvatten onder meer het uitdelen van flyers, affiches of ander promotiemateriaal.
Je mag consumpties enkel binnen Winterbar Polar gebruiken. Het is verboden om consumpties, glazen of flessen mee naar binnen of buiten te nemen.
Je mag binnen Winterbar Polar geen goederen verkopen of verhandelen zonder schriftelijke toestemming.
Als bezoeker moet je instructies van de directie en/of personeelsleden meteen opvolgen, dit in het belang van je eigen veiligheid.
Beschadig je eigendom van Winterbar Polar, dan ben je verantwoordelijk voor de reparatie of het vernieuwen ervan.
Winterbar Polar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels, materiële en/of immateriële schade aan bezoekers bij het betreden van het domein. Het verblijf in Winterbar Polar is geheel op eigen risico. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van items (of de inhoud ervan).
Bij klachten gelieve zich schriftelijk te richten tot de directie via e-mail of per adres.
Drie werkdagen na het ontstaan van je klacht vervalt je "klachtrecht".